Tiedostot

Tekninen kirjallisuus

Tekninen käsikirja suljetut lyijyakut (pdf) en
Asennus ja käyttöohjeet (pdf) en
Akkunavat (pdf) en
Käsikäyttöisten ohmisten mittareiden käyttö (pdf) en
ACT V Midtronics akkutesterit (Youtube-video) en

Kuljetus

ADR maakuljetustodistus (pdf) en
IMDG merikuljetustodistus (pdf) en
IATA ilmakuljetustodistus (pdf) en

Tullinimike (HS-koodi) Power-Sonic suljetut lyijyakut: 85.07.20.80

Turvallisuus

Vaarallisten valmistusaineiden valvonta
COSHH lyijyhappoakut (pdf) en

Käyttöturvallisuus tiedote
MSDS lyijyhappoakut (pdf) en

Paloturvallisuus
Syttyvyys luokitukset (pdf) en
Palosuojaselvitys (pdf) en

Muut

CE merkintä (pdf) en
UL Sertifikaatti (pdf) en
VdS hyväksytyt akut (pdf) en
R.E.A.C.H. lausunto (pdf) en
ECHA valmistusaineet (pdf) en
EU-direktiivi akuista 2006/66/EU (pdf) en